Reference

Investor: Kajima Czech Design and Construction, s.r.o.

Místo: Kadaň

Rok dokončení: 2016

Popis:

Kompletní dodávka a montáž:

  • ÚT
  • Pitná a teplá voda, zařizovací předměty
  • Požární voda
  • Plynovod
  • Dešťová kanalizace
  • Splašková kanalizace
  • Stlačený vzduch
  • Technologická splašková kanalizace, vytápění, pitná voda

Kyocera Kadaň
Další