Reference

Investor: Teplo T

Místo: Tišnov

Rok dokončení: 2013

Popis:

Stavba budovy kogenerační jednotky.

Kompletní dodávka a instalace kogeneračního zdroje s jednotkami TEDOM Micro 130 a především Qanto D 770 (800 kWe+980 kWt), včetně šesti akumulačních nádrží, každá s objemem 35 m3 (celková kapacita akumulátorů je 210 m3), zásobuje teplem nové bytové domy Hony za Kukýrnou. Přínosem je úspora primárního paliva a snížení emisí CO2 o dalších 2000 tun ročně. Nový zdroj by měl ročně do propojené sítě dodat 6000 GJ (roční měrná spotřeba nové výstavby v lokalitě se pohybuje mezi 0,2 až 0,25 GJ/m2) a vyrobí 2 GWh elektřiny (roční spotřeba 770 domácností). Celkové náklady na projekt byly částečně pokryty dotace OPPI Ekoenergie III

Kogenerační jednotka Tišnov
Další