Reference

Investor: VYTEZA, a.s.

Místo: Vyškov

Rok dokončení: 2011

Popis:

Dodávka a montáž 2ks kogeneračních jednotek TEDOM o elektrickém výkonu 368kWe a tepelném výkonu
464kWe.

Dodávka a montáž 2ks kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 3400 kW.

Kogenerace a kotelna VYTEZA Vyškov