Reference

Investor: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Místo: Klínovec

Rok dokončení: 2016

Popis:

Kompletní dodávka stavby „Klínovec-Háj vodovod“ včetně přerušovací šachty, regulační šachty a doplnění technologického vybavení stávajícího vodojemu. Technické parametry: 1480m vodovodního potrubí PEd160 PN16, 430m vodovodního potrubí PEd160 PN25 a 90m protlaků PEd315.

Klínovec - Háj vodovod
Další