KLIMATIZACE – ANEB JAK NA NI?

Klimatizace je zařízení, které vzduch nevyměňuje, ale důkladně ho upravuje - chladí a zbavuje vlhkosti. Klimatizační jednotka pracuje na principu výměny a přesunu energií. Když v místnosti chladíme vzduch, odčerpáváme z prostoru teplo. Podobně jako lednička. To znamená, že pokud v místnosti chladíme, odčerpáváme z ní teplo.

Ve vnitřní jednotce se chladivo odpařuje (tím chladí). Ve venkovní jednotce dojde ke zkondenzování chladiva a předání tepelné energie do venkovního prostředí (venkovní jednotka topí, proto nemůže být umístěna v uzavřených a nevětraných prostorech). Pokud se jedná o jednotku s funkcí topení tedy tepelným čerpadlem) je venkovní jednotka vybavena čtyřcestným ventilem, který na požadavek obrací chod chladícího okruhu, takže vnitřní jednotka začne topit a venkovní chladit. Takto vybavené klimatizace se používají pro topení hlavně v přechodných obdobích = JARO a PODZIM. Účinnost topení u klimatizace klesá se snižující se venkovní teplotou.

JAKÝ VÝKON?

Při výběru je nutné pohlédnout na technické parametry dané klimatizační jednotky v kontextu s velikostí klimatizovaného prostoru. V opačném případě se může stát, že umístíte jednotku s vysokým výkonem a spotřebou do malé kanceláře dva krát tři metry, nebo naopak jeden kus levné a nevýkonné jednotky do velkého prostoru, kdy za vysoké peníze stejně nedosáhnete efekt.

 

JAKÝ TYP VYBRAT?

Abyste mohli vybrat tu správnou klimatizaci pro vaši místnost, musíte zvážit faktory, jako jsou třeba orientace místnosti podle světových stran, celková plocha místnosti, typ a umístění oken, rozměry, tedy velikost a výška místnosti, průměrný počet osob, který bude místnost pravidelně využívat, počet zapnutých elektrospotřebičů a mnoho dalších faktorů. Nejen pro to je opravdu lepší nechat výběr té správné klimatizace na odborné firmě.   

 

Důvěřujte profesionálům a obraťte se na nás!

Hynek Rotrekl: M 725 638 278, E h.rotrekl@trasko.cz