Reference

Investor: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Místo: Kladno

Rok dokončení: 2015

Popis:

Sanace kanalizace vejčitého profilu 700/1050 technologií UV LINER včetně zapravení napojení přípojek a sanace šachet v Kladně, ulice Pod strání v tomto rozsahu:

  • DN 600/900 – 192 m, tl. rukávce 10,7mm,  Alphaliner 1500
  • DN 700/1050 - 228 m, tl. rukávce 11,4mm,  Alphaliner 1500

Kanalizace vykazovala značné známky koroze: chyběly části dna, objevily se již i velké kaverny a praskliny. Přípojky byly neodborně napojeny a zasahovaly do profilu.Tloušťky rukávu byly zadány investorem na základě statických výpočtu.

Stavba probíhala pod soukromými pozemky s komplikovanými přístupy, proto byla zvolena bezvýkopová technologie vložky vytvrzované na místě.
Stavbu komplikovalo náročné přečerpávání odpadních vod vzhledem k velkým průtokům.

Součástí stavby byla také sanace 5 stávajících kanalizačních šachet a dále sanace 3 kanalizačních komor (rozměry komor: 4,2m x 1,8m; 3,2m x 1,8m ; 6,1m x 3m):

  • odbourání stropů, poklopů a stupadel, částečné odbourání dna.
  • dobetonování konstrukce,
  • nová stupadla,  nové stropní zákrytové desky.

1 šachta byla obnovena z betonových prefabrikátů DN 1200.

Kladno - sanace kanalizace 700/1050
Další