Reference

Investor: BEZNOSKA, s.r.o.

Místo: Kladno

Rok dokončení: 2017

Popis:

Bezvýkopová oprava kanalizace DN 600/900 - 54m technologií UV Liner v Kladně, areálu firmy BEZNOSKA, s.r.o. Kanalizace je umístěná v blízkosti výrobní haly na místě budoucí nové budovy.

pro opravu kanalizace byl navržen sanační rukávec Alphaliner 1800 (staticky únosnější) s tloušťkou staticky relevantní vrstvy 7,9mm (pro návrh tloušťky stěny rukávce byl použit statický výpočet).

Kladno areál BEZNOSKA DN 600/900 - 54m