Víte, že průkaz energetické náročnosti budovy musí mít každá budova?

Od 1. 1. 2009 má povinnost zhotovit průkaz energetické náročnosti budovy vlastník při:

  • výstavbě nové budovy;
  • změnách dokončených budov, které mění jejich energetickou náročnost, s celkovou podlahovou plochou nad 1000m2;
  • prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí výše uvedených


Budovy veřejné správy - školství, zdravotnictví, kultury, sportu, vodního hospodářství, energetiky, dopravy, telekomunikací,... musí mít průkaz energetické náročnosti budovy:

  • od 1.1.2009 - budovy o celkové podlahové ploše nad 1000m2,
  • od 1.7.2013 - budovy s energetickou vztažnou plochou větší než 500m2,
  • od 1.7.2015 - budovy s energetickou vztažnou plochou větší než 250m2


Administrativní a bytové budovy musí mít energetický průkaz zajištěn:

  • od 1.1.2015 - budovy s energetickou vztažnou plochou větší než 1500m2,
  • od 1.1.2017 - budovy s energetickou vztažnou plochou větší než 1000m2,
  • od 1.1.2019 - budovy s energetickou vztažnou plochou menší než 1000m2,

Tuto povinnost ukládá novela zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření s energií, s účinností od 1. 1. 2013 a vyhláška č. 78/20013 o energetické náročnosti budov s účinností od 1. 4. 2013.

jaká je kontrola a sankce?

Informaci o zpracování průkazu energetické náročnosti budovy musí být oznámena Ministerstvu průmyslu a obchodu a musí být také doložena kopie oprávnění osoby – energetického specialisty, která průkaz zpracovala. Dále orgán veřejné moci musí předložit průkaz na vyžádání MPO nebo Státní energetické inspekci.

Nesplnění této povinnosti je sankcionováno pokutou od 100 000 do 200 000Kč.

Platnost PENB je 10let.

 

Veronika ZUKALOVÁ, asistentka vedoucího projekce, T 517 317 512, M 777 738 217, E v.zukalova@trasko.cz