Kanalizační přípojka

Zajišťujeme realizační kanalizační přípojky i komunikaci s úřady. Máte-li zájem o cenovou nabídku na realizaci kanalizační přípojky, kontaktujte:

Petr Zedník, vedoucí střediska protlaků, M 777 738 215, E p.zednik@trasko.cz 

K realizaci kanalizační přípojky si s sebou přineste:

 • projektovou dokumentaci (pokud projektovou dokumentaci nemáte, kontaktujte naše projekční oddělení),
 • stavební povolení,
 • vyjádření správců dotčených sítí (např. O2, RWE, VaK, ...)

TRASKO Vám zajistí:

 • vypracování cenové nabídky,
 • součinnost  s provozovatelem sítě, do které se potřebujete napojit,
 • komunikaci s úřady pro vyřízení zvláštního užívaní komunikace, chodníku, zel. plochy,
 • návrh dopravního značení vč. souhlasu PČR a instalaci přechodného dopravního značení při realizaci přípojky,
 • vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací, následné předání inženýrských sítí správci před záhozem , které je sepsáno v předávacím protokolu,
 • realizaci zemních prací s následným zapravením výkopů do původního stavu (vozovka – asfalt, chodník – dlažba, zel. pás – osetí trav. semenem),
 • montáž potrubí, usazení revizní domovní šachty, napojení na hl. řad ve spolupráci s provozovatelem sítě,
 • po ukončení zvláštního užívání v místě připojení, předání správci komunikace, chodníku, zel. plochy, sepsání předávacího protokolu,
 • zhotovení přípojkové karty – vyžaduje provozovatel sítě,
 • geodetické zaměření přípojky,
 • zhotovení předávací dokumentace pro potřeby kolaudace.

 

Petr Zedník, vedoucí střediska protlaků, M 777 738 215, E p.zednik@trasko.cz