Reference

Investor: Obec Milešovice

Místo: Milešovice

Rok dokončení: 2015

Popis:

Realizace splaškové kanalizace vč. ČOV.

Technické parametry:

  • celková délka stok: 4 163m,
  • počet kanalizačních přípojek: 253ks, 897m
  • celková plocha komunikací: 9 366m2
  • ČOV: 800 EO

V období 06/2014 - 09/2015 - dotační boom jsme realizovali kanalizaci v obcích Milešovice, Kojátky, Mouřínov, Brankovice, Stanoviště:

  • 22,5km stok
  • 1252ks přípojek
  • 4ks ČOV

Kanalizace Milešovice