Reference

Investor: Obec Luleč

Místo: Luleč

Rok dokončení: 2017

Popis:

Kompletní dodávka stavby „ČOV a kanalizace obce Luleč“ včetně stokové sítě, domovních přípojek, čerpacích stanic, výtlaků, čistírny odpadních vod a komunikací.

Technické parametry:

  • 5 507,5m stok
  • 284m výtlaku
  • 391ks přípojek
  • 2ks ČS
  • 5ks domovních čerpacích stanic
  • ČOV 1050 EO
  • 16 968 m2 komunikací

ČOV a kanalizace Luleč
Další