Reference

Investor: Obec Černčín

Místo: Černčín

Rok dokončení: 2015

Popis:

Kompletní dodávka stavby „Odkanalizování města Bučovice, místní část Černčín“:

  • celková délka stok:  2 737,69m
  • kanalizační přípojky: 153ks, celková délka 546,78m
  • čerpací stanice ČS 1, výtlaku PE 110 v celkové délce 695,43m
  • celková plocha komunikací: 8 013m2

Kanalizace Černčín
Další