Reference

Investor: STRABAG a.s.

Místo: Žatec

Rok dokončení: 2014

Popis:

Kompletní výstavba inženýrských sítí a dodávka vnitřních rozvodů pro JOHNSON CONTROLS I., II. ,III. etapa.

Inženýrské sítě:

 • Dešťová kanalizace
 • Splašková kanalizace
 • Retence
 • Odlučovač ropných látek
 • Pitný a požární vodovod
 • Plynovod

 

Vnitřní rozvody:

 • Zdravotechnika
 • Rozvody STL. vzduchu
 • Vzduchotechnika
 • Vytápění
 • Rozvody plynu (plynoinstalace)
 • Chlazení

Johnson Controls
Další