Reference

Investor: Obec Hlubočany

Místo: Hlubočany

Rok dokončení: 2016

Popis:

Kompletní dodávka stavby dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 9 RD v I. etapě. Jedná se o výstavbu komunikace, STL plynovodu a přípojek, vodovodu a přípojek, dešťové kanalizace a přípojek a veřejného osvětlení.

Technické parametry:

  • dešťová kanalizace:     DN 250, 300, 400 a 500 -  518m stok, 23ks přípojek
  • vodovod:                        d 110 – 319m, 11s přípojek
  • STL plynovod:                d 63  - 278m, 9ks přípojek
  • veřejné osvětlení:         sloupy VO – 18ks, kabeláž 450m
  • komunikace:                  asfaltová – 1 616m², plochy ze zámkové dlažby – 375m², včetně propustku a sadových úprav.

IS k RD Hlubočany – Za „Pancířovým“ – 1. etapa