Ionizace vzduchu - ano nebo ne?

V současné době výrobci klimatizací nabízejí novou funkci jejich výrobků – plazmovou technologii čištění vzduchu – takzvaný ionizátor. Co to je? Čím může prospět?


IONIZACE VZDUCHU

Klimatizace umí prostředí nejen ochladit, či vytopit podle požadavků, ale dokáže jej učinit i bezpečnější. Plasma technologie zajišťuje čištění vzduchu od škodlivých bakterií a vzduch je tak nejen čistý, ale i svěží. Chraňte svoji rodinu! Ionizátor snižuje pravděpodobnost onemocnění chřipkou, či jinými nemocemi způsobenými bakteriemi přenášenými vzduchem. Snižuje alergeny a zajišťuje přírodní bioklima bohaté na kyslíkové molekuly, známé jako ionty.


Vzduch zbavený částic prachu

Vzduchem přenášený prach je přes iontové vazby nabitý zápornými ionty. Ty se shlukují a sedimentují a jsou následně zachyceny prachovými filtry.

Sterilizace vzduchu

Při separaci v oddělovací zóně se bakterie a plísňové spóry pojí s aktivními kyslíkovými molekulami, jsou oxidovány a zničeny. Následkem tohoto procesu se bakterie nemohou dále množit a díky sedimentaci dochází ke snížení výskytu bakterií v respirační zóně.


Neutralizace pachů a těkavých organických látek.

Pachy organického původu jsou eliminovány oxidací při kontaktu s aktivními kyslíkovými molekulami. Těkavé organické látky (VOC), které se uvolňují z čisticích prostředků, laků, pesticidů, lepidel a dalších materiálů jsou pak ionty rozbíjeny na méně škodlivé struktury a tím je opět chráněno zdraví uživatelů.


Zdraví a pohoda organismu

Plíce lidí a zvířat absorbují kyslík z čistého ionizovaného ovzduší mnohem efektivněji, což příznivě působí na všeobecné zdraví pohodu. Je zvýšena bdělost a soustředěnost organismu.


Chcete vědět víc? Navrhnout optimální instalaci právě pro Vás? Kontaktujte nás!

Hynek Rotrekl: M 725 638 278, E h.rotrekl@trasko.cz