Reference

Místo: Dětkovice

Rok dokončení: 2012

Popis:

Kompletní realizace inženýrských sítí: vodovod, kanalizace, septiky, plynovod a realizace nových povrchů.

Inženýrské sítě Dětkovice
Další