Inženýrská činnost

Inženýrská činnost představuje další z významných činností společnosti TRASKO, a.s., která významně ulehčí průběh celého projektu a investorovi odstraní administrativní potíže s projektem spojené.


Inženýrská činnost v rámci projektů staveb:

  • projednání dokumentace u příslušných orgánů a institucí
  • zajištění souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací
  • zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povoleníInženýrská činnost v rámci realizace staveb:

  • technický dozor investora
  • zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu
  • zajištění subdodavatelů stavebních částí a technologie
  • řízení stavby a koordinace jednotlivých fází výstavby
  • autorský dozor

Ing. Martin ŘEZNÍČEK, vedoucí projekce, T 517 317 560, M 777 738 203, E m.reznicek@trasko.cz