Reference

Investor: HTK a.s.

Místo: Bratislava

Rok dokončení: 2012

Popis:

Dodávka a montáž rozvodů tepla, chladu a úpravny vody. Voda je jímána z nivy Dunaje a dále je upravována proti bakteriím, řasám, legionele, ... a je pomocí čerpadel využívána jak k topení tak k chlazení.

  • Rozvody tepla
  • Rozvody chlazení
  • Úpravna vody

IKEA Bratislava
Další