Reference

Investor: HESTEGO s.r.o.

Místo: Vyškov

Rok dokončení: 2006

Popis:

Kompletní dodávka TZB v I. a II. etapě výstavby, kotelna, ÚT, ZTI, stlačený vzduch, technologie pro lakovnu

HESTEGO s.r.o.
Další