Reference

Investor: GGB

Místo: Sučany

Rok dokončení: 2004

Popis:

Kompletní dodávka prací - inženýrské sítě, vodovod, kanalizace, vnitřní instalace vody, VZT, stlačený vzduch, technický plyn, zdravotechnika

GGB Sučany