Frézování robotem oprava přípojek

Frézování kanalizace a odstraňování pevných usazenin z potrubí

Frézovací robotBezvýkopová metoda opravy kanalizace - frézování - odstraňuje pevné usazeniny, které není možné běžným čištěním - tlakovou vodou, odstranit (beton, zpevněné nánosy v potrubí, kořeny, přesazené přípojky, …

Frézování kanalizace provádíme vlastním kanalizačním robotem pomocí speciálních fréz. Robot je pomocí kamery navigován operátorem k místu opravy v kanalizaci, kde provede potřebné opravy.

Po frézování kořenů doporučujeme potrubí vyvložkovat pomocí krátkých sanačních rukávců tak, aby kořeny do kanalizace znovu neprorostly.

Video (odkazy na videa):

Oprava napojení přípojek

Opravu napojení přípojek pomocí bezvýkopové technologie je možné provézt několika způsoby:

Klobouk

KloboukKloboukKlobouk

Bezvýkopová oprava kloboukem slouží k opravě netěsností v místě napojení přípojky na hlavní řad (neodborné napojení přípojky, narušená přípojka – praskliny v místě napojení, apod.).

Kloboukovací jednotku lze použít pro přípojky DN 100 mm až DN 200 mm zaústěné pod úhlem 45° až 90° k ose potrubí do hlavního řadu profilu DN 250 mm až DN 600 mm.

Při použití klobouku dojde k zatěsnění poškozeného napojení přípojky. Pokud je v okolí přípojky volný prostor je vhodnější použít injektáž.

Injektáž

InjektážInjektáž

Bezvýkopová oprava injektáží slouží k lokální opravě potrubí, zaslepení odboček a přípojek i opravu napojení přípojky na hlavní řad (neodborné napojení přípojky, narušená přípojka – praskliny v místě napojení, apod.).

Tuto technologii lze použít pro potrubí DN 190 – DN 600, pro potrubí z kameniny, betonu, pro rukávy používané na sanace kanalizací.

Těsnícím matariálem je speciální malta nebo pryskyřice.

Výhodou injektáže je proniknutí materiálu do meziprostor a vyplnění veškerých volných prostor v okolí přípojky. Tím dosáhneme zpevnění napojení přípojky na hlavní řád.

 

Typy injektáže

 • Nekonečná injektáž (malta nebo pryskyřice) – materiál je injektován ze zásobníků v montážním autě – je injektováno tolik materiálu kolik je třeba
  • Pryskyřice:
   Epoxid
   PU – je možné ji použít při velkém nátoku podzemních vod, reakce začne do 2 min.
  • Malta – speciální ERGELIT Kanaltec – nelze použít v případě velkých nátoků podzemních vod
 • Kartušová injektáž (pryskyřice) – omezené množství materiálu je injektováno z patron na kan. robotu

Popis výhod a vhodnost použití jednotlivých metod naleznete ZDE.

Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie, T 517 317 534, 775 738 244, s.leitner@trasko.cz