Reference

Investor: BLOCK, a.s.

Místo: Brno

Rok dokončení: 2014

Popis:

Kompletní dodávka a realizace: 

  • rozvody potrubí a technologie technologického chlazení pro mikroskopy
  • rozvody potrubí a technologie chlazení pro VZT jednotky a pro podstropní a podlahové fancoily
  • rozvody potrubí a technologie vytápění pro VZT jednotky, pro podstropní a podlahové fancoily, otopná tělesa
  • úpravna vody s reverzní osmózou a UV desinfekcí vč. zásobníků a rozvodů upravené vody
  • objektová horkovodní předávací stanice tepla 3,4 MW
  • objektová předávací stanice tepla na přípravu teplé vody

FEI Czech Republic, s.r.o. - Zabývá se vývojem a výrobou elektronových mikroskopů a zařízení s nabitými částicemi pro zkoumání a zpracování mikrostruktur.

FEI - Brno
Další