Energetický štítek obálky budovy

Slouží pro potřebu doložení splnění požadavků tepelně technických vlastností obálky budovy dle ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov - Požadavky. Energetický štítek je dokladován v projektové dokumentaci stavby při žádosti o stavební povolení.

RD, BD, Průmysl, Veřejné budovy

Ing. Martin ŘEZNÍČEK, vedoucí projekce, T 517 317 560, M 777 738 203, E m.reznicek@trasko.cz