Energetický audit

Energetický audit je rozsáhlý dokument zpracovaný v souladu s vyhláškou 425/2004 Sb., který objekt hodnotí komplexně a nezávisle navrhuje energeticky úsporná opatření v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu, nebo energetických službách.

Energetický audit je vyžadován zejména v případě žádostí o dotace u titulů zaměřených na úsporu energií, jako jsou např. Ekoenergie, Operační program životního prostředí, Nový Panel a jiné.

Co je obsahem energetického auditu?

  1. Posouzení stavební části: V rámci energetické optimalizace posoudíme různé možnosti řešení obalových konstrukcí z hlediska investičních i provozních nákladů.
  2. Posouzení způsobu vytápění: Dále srovnáme různé varianty vytápění, ohřevu teplé vody, větrání, chlazení dle specifických přání a potřeb zadavatele z hlediska investičních a provozních nákladů na energie.
  3. Doporučení řešení: Na závěr doporučíme řešení jak z hlediska stavební části i způsobu vytápění s ohledem na návratnost investice a optimalizace provozních nákladů.

 

 

Ing. Martin ŘEZNÍČEK, vedoucí projekce, T 517 317 560, M 777 738 203, E m.reznicek@trasko.cz