Reference

Investor: CHEVAK Cheb, a.s.

Místo: Drmoul

Rok dokončení: 2017

Popis:

Bezvýkopová oprava kanalizace technologií UV Liner v celkové délce 1773m (DN 500 - 1120m, DN 400 - 653m) v obci Drmoul. Kanalizace pod komunikací vykazovala známky porušení: netěsné spoje, infiltrace balastních vod. Vzhledem k tomu, že obcí Drmoul prochází komunikace I. třídy ve správě ŘSD, která prošla v nedávné době rekonstrukcí včetně rekonstrukce chodníků, byla zvolena metoda bezvýkopové opravy kanalizace.

Tloušťka staticky relevantní vrstvy sanačního rukávce Alphaliner 500G (krátkodobý modul pružnosti: 8 500MPa, krátkodobé napětí v ohybu: 180Mpa) byla stanovena statickým výpočtem:

  • DN 500: 3,7mm a 4,4mm
  • DN 400: 3mm a 3,7mm

Po realizaci byly z každého tvrzení odebrány vzorky - celkem 25ks a byly zaslány do akreditované laboratoře k ověření mechanických parametrů sanačního rukávce, tloušťky stěny a vodotěsnosti. Všech 25 vzorků všechny požadované parametry splnilo.

Tabulka: Výsledky testů vzorků ze stavby Drmoul 2017

č. vzorku DN požadovaný krátkodobý modul pružnosti (Mpa) dosažený krátkodobý modul pružnosti (Mpa) % požadované krátkodobé napětí v ohybu (Mpa) dosažené krátkodobé napětí v ohybu (Mpa) % tloušťka staticky relevantní vrstvy stanovená statickým výpočtem (mm) dosažená tloušťka staticky relevantní vrstvy (mm) výsledek
L 5669-1 400 8500 10 512 1,24 180 289 1,61 3,0 3,4 splněno
L 5669-2 400 8500 9 494 1,12 180 272 1,51 3,0 3,6 splněno
L 5669-3 400 8500 10 988 1,29 180 303 1,68 3,0 3,1 splněno
L 5669-4 500 8500 11 015 1,30 180 310 1,72 3,7 4,2 splněno
L 5669-5 500 8500 10 973 1,29 180 316 1,76 3,7 4,0 splněno
L 5669-6 500 8500 10 970 1,29 180 309 1,72 3,7 3,9 splněno
L 5669-7 500 8500 11 128 1,31 180 293 1,63 3,7 3,9 splněno
L 5669-8 500 8500 11 449 1,35 180 327 1,82 3,7 3,9 splněno
L 5669-9 500 8500 12 075 1,42 180 320 1,78 3,7 4,0 splněno
L 5669-10 500 8500 12 393 1,46 180 370 2,06 3,7 3,7 splněno
L 5669-11 500 8500 11 225 1,32 180 315 1,75 3,7 3,8 splněno
L 5669-12 400 8500 10 816 1,27 180 352 1,96 3,0 3,0 splněno
L 5669-13 500 8500 13 093 1,54 180 331 1,84 4,4 4,5 splněno
L 5669-14 400 8500 9 818 1,16 180 270 1,50 3,7 4,0 splněno
L 5669-15 400 8500 10 415 1,23 180 246 1,37 3,7 4,1 splněno
L 5669-16 400 8500 10 977 1,29 180 287 1,59 3,7 4,1 splněno
L 5669-17 500 8500 11 599 1,36 180 321 1,78 4,4 4,4 splněno
L 5669-18 500 8500 11 655 1,37 180 317 1,76 4,4 4,6 splněno
L 5669-19 500 8500 9 405 1,11 180 206 1,14 4,4 4,5 splněno
L 5669-20 400 8500 11 183 1,32 180 303 1,68 3,7 4,0 splněno
L 5669-21 400 8500 10 748 1,26 180 250 1,39 3,7 3,7 splněno
L 5669-22 400 8500 9 792 1,15 180 227 1,26 3,7 4,2 splněno
L 5669-23 400 8500 11 437 1,35 180 306 1,70 3,0 3,7 splněno
L 5669-24 400 8500 11 416 1,34 180 333 1,85 3,0 3,3 splněno
L 5669-25 400 8500 10 453 1,23 180 281 1,56 3,0 3,0 splněno

Pro zapravení napojení přípojek byla použita v tomto případě maltová injektáž.