Reference

Investor: BD Brno - Líšeň

Místo: Brno

Rok dokončení: 2012

Popis:

Sanace domovní přípojky dimenze DN 150 z šachty ve sklepních prostorách budovy, do nově zřízené šachty před panelovým domem v délce 20m. Hloubka kanalizace před domem 4,5m.

Protože v domě byla nová podlaha a hloubka kanalizace před domem byla 4,5m (nákladné výkopové práce), správa bytového domu zvolila bezvýkopovou technologii sanace kanalizace UV LINER.