Reference

Investor: Obec Mouřínov

Místo: Mouřínov

Rok dokončení: 2015

Popis:

Stavba čističky odpadních vod v obci Mouřínov.

ČOV byla postavena v rámci projektu výstavby kanalizace.

V období 06/2014 - 09/2015 - dotační boom jsme realizovali kanalizaci v obcích Milešovice, Kojátky, Mouřínov, Brankovice, Stanoviště:

  • 22,5km stok
  • 1252ks přípojek
  • 4ks ČOV

ČOV Mouřínov