Reference

Investor: ABK Pardubice

Místo: Chrudim

Rok dokončení: 2014

Popis:

Stav původní kanalizace DN 600 byl velmi staticky narušen (stav starého potrubí III) a investor se rozhodl pro vyztužení kanalizace 25ks nerezovými kroužky QUICK-LOCK (délka 500mm) po 0,5m, které přenášejí statické zatížení.