Reference

Investor: CHEVAK, a.s.

Místo: Cheb, ul. Karlova

Rok dokončení: 2015

Popis:

Sanace kanalizace bezvýkopovou technologií vložkování UV LINER na ulici Karlova v Chebu o délce 141m a dimenzi 500/750. Staré potrubí jevilo známky opotřebení - koroze a netěsné spoje. Statickým výpočtem byla stanovena tloušťka stěny rukávce 8,6mm u Alphalineru 500.

V tomto případě, kdy sanační vložka má větší váhu (větší DN, větší tloušťka stěny, delší úsek), byla sanační vložka zatahována do stoky za pomoci dopravníkového pásu a navijáku o tažné síle 10t. Instalaci navíc ztěžovaly i velmi malé šachty (velikost 600x600mm), kdy by správně měl objednatel zajistit jejich rozšíření na standardní velikost (1000mm). Bohužel to nebylo možné kvůli podmínkám čerpání dotací z EU. Po konzultaci jsme se rozhodli pro realizaci s upozornění investora na možné problémy při instalaci – rukávec bylo nutné uzavřít packerem nad šachtou. Dalším problémem bylo zapravení na konci rukávu v šachtě – bylo nutné konec rukávu cca 1m zařezat a zapravit jej zednickým způsobem. Další komplikace přinesla i hloubka uložení stoky 4m.

Cheb - sanace kanalizace vejčitého profilu 500/750