Reference

Místo: Zdiby u Prahy

Rok dokončení: 2017

Popis:

Realizace stavebních prací v Logistickém parku ZDIBY u Prahy (vedle dálnice D8), kde se buduje nová česlovna – čerpací stanice s předřazeným čištěním splaškových vod na strojně stíraných česlích. Jedná se o nový železobetonový podzemní objekt o půdorysných rozměrech 10,5 m x 3,5 m s hloubkou uložení cca 8 m pod úrovní upraveného terénu (ÚT). Vzhledem k tomu, že hladina podzemní vody se nachází cca 3,5m pod ÚT, jedná se složitější zakládání stavby s nutností použití zapažení stavební jámy pomocí štětových stěn a čerpání podzemní vody. Na přiložených fotografiích vidíte postup výstavby. 

Česlovna Zdiby u Prahy
Další