Reference

Investor: Dalkia Industry CZ, a.s.

Místo: Karviná

Rok dokončení: 2013

Popis:

Dodávka a realizace stavby zařízení na výrobu chladu na povrchu s dodávkou chladícího média do dolu v uzavřeném okruhu vtažnou jámou s celkovým instalovaným chladícím výkonem 10 MW. 10 MW představuje průtok 500 m3 chladicí kapaliny za hodinu, která proteče primárním chladicím okruhem při dodávané teplotě do dolu + 2,4 ̊ C. Celková délka rozvodného potrubí chladu v dole včetně rozvodu ve vtažné jámě Jan dosahuje 32 100 metrů.

Centrální zdroj chladu - důl ČSA Karviná
Další