Reference

Místo: Blučina

Rok dokončení: 2016

Popis:

Bezvýkopová technologie berstlining - zatažení nového potrubí PE 110 do stávajícího PE 90 v délce 300m.

Blučina - berstlining 300m