Bezvýkopové technologie opravy kanalizací

TRASKO zajišťuje komplexní služby od monitoringu TV kamerou, čištění, frézování kanalizačním robotem, lokální opravy krátkými vložkami, protlaky až po sanace kanalizace technologií UV LINER – dlouhými sanačními rukávci – alternativa inverzní technologie.

Bezvýkopové opravy kanalizací mají svoje nesporné výhody jak pro investory, tak pro obyvatelstvo.

Díky tomu, že není třeba žádného kopání a odvozu zeminy, odpadají i starosti s tím spojené jako:

  • zdlouhavé vyřizování stavebního povolení
  • minimální omezení dopravy – žádné uzavírky komunikací a objízdné trasy,
  • starosti se zajištěním výkopu,
  • problémy s porušením inženýrských sítí a povrchů komunikací,
  • žádný nepořádek, zvýšená prašnost, blátivé silnice, chodníky a minimální stavební ruch,
  • dlouhá realizační fáze projektuIng. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie, T 517 317 534, M 775 738 244, E s.leitner@trasko.cz