Vyhláška o energetické náročnosti budov platná od 1. 4. 2013

V pátek 29. 03. 2013 vyšla ve Sbírce zákonů nová VYHLÁŠKA O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV s účinností od 1. 4. 2013.

Vyhláška stanoví:

  • nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
  • metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,
  • vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
  • vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,
  • vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a
  • umístění průkazu v budově.

Více informací k průkazu energetické náročnosti budov ZDE

prukaz energeticke narocnosti budov 2013 prukaz energeticvke narocnosti budov 2013

Veronika ZUKALOVÁ, asistentka vedoucího projekce, T 517 317 512, M 777 738 217, E v.zukalova@trasko.cz