TRASKO, a.s. jako jediná z ČR zahrnuta do zprávy IKT LinerReport 2016

IKT - Institut pro podzemní infrastrukturu vydal již po třinácté roční zhodnocení testování vzorků ze staveb (CIPP) LinerReport 2016. TRASKO, a.s. jako jediná firma z ČR, realizující bezvýkopovou opravu kanalizace pomocí sanačních rukávů, byla do této zprávy zahrnuta a to již podruhé.

LinerReport 2016 vyhodnocuje celkem 1 845ks testů vzorků, které byly odebrány v roce 2016 ze staveb 22 sanačních firem z Německa (12), Nizozemí (4), Belgii (2), Rakousku (2), Švýcarsku (1) a z České Republiky (1).

Zpráva hodnotí jak sklolaminátové rukávce (GFK), tak plstěné rukávce (NF).

Podmínkou pro zařazení do zprávy je minimálně 25 vzorků rukávců jednoho typu rukávce z 5ti různých stavenišť. U každého vzorku ze staveniště se zkoumají čtyři charakteristické hodnoty: modul pružnosti, pevnost v ohybu, tloušťka stěny a vodotěsnost.

TRASKO, a.s. zaslalo do IKT na testování celkem 72 vzorků ze staveb rukávce Alphaliner od firmy Relineeurope. Výsledky můžete vidět v tabulce níže.

Výsledky TRASKO, a.s. za rok 2015 a 2016
2015 2016
modul pružnosti 100% 100%
pevnost v ohybu 100% 100%
tloušťka stěny 88,9% 87,5%
vodotěsnost 100% 100%

Kompletní zprávu naleznete ZDE