Sezóna klimatizací může začít - my jsme připraveni!

Sezóna klimatizací může začít - my jsme připraveni!
Naši odborníci absolvovali kurz: Základy chladící a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí.

Obecně se účastníci seznámí s funkcí chladivového okruhu. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část a je ukončen závěrečnou teoretickou a praktickou zkouškou. Následně dostávají uchazeči certifikát o absolvování kurzu.

 • Základy instalace domácích klimatizací
 • Vakuování systému a zkouška těsnosti
 • Spojení a rozebírání technických součástí potrubí
 • Odsávání a plnění chladiva
 • Opravy a údržby klimatizací
 • Diagnostikovat poruchy na chladivovém okruhu
 • Pracovat v souladu BOZP
 • Poskytnutí první pomoci při úrazu el. proudem
 • Použití odborných pojmů v oboru chlazení
 • Číst v technické dokumentaci
 • Diagnostikovat poruchy na chladivovém okruhu

skoleni chlazeni skoleni chlazeni