Revize jsou důležité mohou zachránit i život

Neprovádění revizí v řádných termínech nebo dokonce vůbec. To jsou podle Petra Musila, revizního technika z Ostravy, největší chyby majitelů domů a bytů. „A když si už lidé nechají revizi provést, často svěří tuto práci osobě bez patřičného osvědčení a vzdělání,“ upozornil. 


Revizím podléhají veškerá technická zařízení: elektrická, plynová, tlaková a zdvihová, dále zařízení, u kterých to vyžadují zákony, jako například komíny nebo hasicí zařízení. „Rovněž veškerá zařízení, u kterých to vyžaduje výrobce. Nemusí se jednat přímo o revize, ale také o různé servisní prohlídky, které je povinen uživatel pravidelně provádět. Ty se týkají  mimo jiné plynových spotřebičů,“ vysvětlil Musil.


Upozornil, že revize elektroinstalací se provádí jednou za pět let, hromosvody co čtyři roky, plynová zařízení co tři roky a tlakové nádoby jednou ročně. Revize komínů a servis plynových spotřebičů každý rok. Revize je přitom povinen provádět každý vlastník či uživatel. „Pokud je neprovádí v předepsaných termínech, tak se může stát, že v případě pojistného plnění mu pojišťovna nezaplatí nic, nebo bude plnění krátit,“ sdělil Musil s tím, že doporučuje nechat si zpracovat seznam revizí, které je vlastník povinen provádět. „Samotnou revizi mohou provádět pouze revizní technici. Obecně je vždy výhodné spolupracovat s jedním revizním technikem dlouhodobě, protože ten bude zařízení znát a dá se říct, že i cena za revizi se může pohybovat v nižších cenových relacích.“


Podle ostravského revizního technika nelze říct, že by u některých druhů revizí vznikaly větší problémy a u některých menší. „Jsou revize, které jsou podceňovány, případně se neprovádí z důvodu neznalosti. Například servis plynového spotřebiče by měl být proveden před každou topnou sezónou a to nejen u plynových kotlů, ale i průtokových ohřívačů. Nevyčištěný spotřebič znamená vysoké riziko otravy oxidem uhelnatým. Navíc takový spotřebič má i větší spotřebu plynu, nižší účinnost a zkracuje se jeho životnost,“ uzavřel Musil
Zdroj: Deník Právo, 8. 1. 2015