Parní kotelna BIOVETA

Dodávka a montáž tří parních kotlů o celkovém tepelném jmenovitém výkonu 6 802 kW a celkovém parním výkonu 10 200 kg/hod včetně měření a regulace a statického zajištění objeku.

fotogalerie ZDE


Část parní kotle:

Dodávka a montáž zdroje pro výrobu páry plamencový-žárotrubný parní kotel K1 LOOS typ UNIVERSAL UL-S –IE 2000x10 (parní výkon 1800kg/h, tepelný jmenovitý výkon 1170kW ) který je osazen plynovým hořákem WEISHAUPT WM-G20/2-A ZM-LN.
Parní kotel K2 LOOS typ UNIVERSAL UL-S –IE 3200x10 (parní výkon 2900kg/h, tepelný jmenovitý výkon 1885kW), který je osazen plynovým hořákem WEISHAUPT WM-G30/1-A ZM-LN. Kotle jsou napojeny na komíny DN 550mm – 5,3m (kouřovod 10m) a DN 450mm – 5,3m (kouřovod 7m).
Parní kotel K3 BOSCH UL-S-IE 5.000 x 10 + ECO 1 (parní výkon 5500kg/h, tepelný jmenovitý výkon 3 747kW), který je osazen plynovým hořákem WEISHAUPT WM-G30/3-A ZM-LN. Kotel je napojen na komín DN 700mm – 11,2m (kouřovod 8m).
Dodávku a montáž technologie vodního hospodářství a MaR.
Dodávka a montáž teplovodního topení v prostoru kotelny.

Část MaR:

Provoz parní středotlaké kotelny o výkonu 6,9 MW , 10,2 t/hod., tlak páry 8 bar/5 bar, je řízen nadřazeným řídícím volně programovatelným PLC systémem AMIT.
Řídící systém zajištuje regulaci kaskády 3 parních kotlů o rozdílném výkonu, řízení výkonu kotlů, řízení systému úpravny vody, termického odplyňovače napájecí vody pro kotle a havarijních stavů kotelny.
Kotelna je schválena TIČR s BoSP pro provoz s občasnou obsluhou.
Řídící systém Amit je pomocí komunikace Modbus RTU propojen s automatikou kotle, kde je použit PLC systém Siemens S7.
Provoz kotelny je sledován z dispečinku s grafickou vizualizací stavu technologie. Součástí dispečinku je i modul ekonomického vyhodnocení energetické účinnosti výroby páry.