Od 1.8. 2013 platí nová vyhláška o kontrole kotlů a klimatizací

Od 01. 08. 2013 nabývá účinnosti vyhláška o kontrole:

Hlavní změnou je četnost provádění kontrol.

klimatizace

z původních 4let pro všechny klimatizační zařízení je od 1.8. stanovena četnost takto:

jmenovitý chladící výkon první kontrola po uvedení systému do provozu (roky) další kontrola
systém je trvale monitorován (roky) systém není trvale monitorován (roky)
12 - 100 kW 10 10 10
nad 100 kW 4 10 4

 

kotle

z původních 2 (uhlí a kapalná paliva) a 4let (plynná paliva) pro kotle do 200kW a 1roku pro všechny kotle nad 200kW je od 1.8. stanovena četnost takto:

výkon kotle druh paliva první kontrola po   uvedení  do provozu (roky) další kontrola
systém je trvale monitorován (roky) systém   není trvale monitorován (roky)
20 - 100 kW pevná a kapalná 2 10 2
plynná 4 10 4
nad 100 kW všechna paliva 10 10 10