Aktuality

Měření a regulace - nové služby

Od 1. 2. 2014 vzniklo v TRASKO, a.s. nové středisko Měření a regulace.

Parní kotelna BIOVETA

Dodávka a montáž tří parních kotlů o celkovém tepelném jmenovitém výkonu 6 802 kW a celkovém parním výkonu 10 200 kg/hod včetně měření a regulace a statického zajištění objeku. fotogalerie ZDE Část parní kotle: Dodávka a montáž zdroje pro výrobu páry plamencový-žárotrubný parní kotel K1 LOOS typ UNIVERSAL UL-S –IE 2000x10 (parní výkon 1800kg/h, tepelný jmenovitý výkon 1170kW ) který je osazen plynovým hořákem WEISHAUPT WM-G20/2-A ZM-LN. Parní kotel K2 LOOS typ UNIVERSAL UL-S –IE 3200x10 (parní výkon 2900kg/h, tepelný jmenovitý výkon 1885kW), který je osazen plynovým hořákem WEISHAUPT WM-G30/1-A ZM-LN. Kotle jsou napojeny na komíny DN 550mm – 5,3m (kouřovod 10m) a DN 450mm – 5,3m (kouřovod 7m). Parní kotel K3 BOSCH UL-S-IE 5.000 x 10 + ECO 1 (parní výkon 5500kg/h, tepelný jmenovitý výkon 3 747kW), který je osazen plynovým hořákem WEISHAUPT WM-G30/3-A ZM-LN. Kotel je napojen na komín DN 700mm – 11,2m …

Vyhláška o energetické náročnosti budov platná od 1. 4. 2013

V pátek 29. 03. 2013 vyšla ve Sbírce zákonů nová VYHLÁŠKA O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV s účinností od 1. 4. 2013. Vyhláška stanoví: nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově. Více informací k průkazu energetické náročnosti budov ZDE   Veronika ZUKALOVÁ, asistentka vedoucího projekce, T 517 317 512, M 777 738 217, E v.zukalova@trasko.cz

Unikátní projekt v ČR - centrální zdroj chladu pro Důl ČSA Karviná

Unikátnost tohoto projektu spočívá v tom, že chlad ve formě studené vody o teplotě 2,4 ˚C je dodáván pod zem do hloubky více než 1 000 metrů. TRASKO dodalo a realizovalo stavbu zařízení na výrobu chladu na povrchu s celkovým instalovaným chladícím výkonem 10 MW. Chladící kapalina o teplotě + 2,4 ̊ C je dále dodávána do dolu. Více informací...

Od 1.8. 2013 platí nová vyhláška o kontrole kotlů a klimatizací

Od 01. 08. 2013 nabývá účinnosti vyhláška o kontrole: klimatizačních systémů č. 193/2013 Sb. kotlů a rozvodů tepelné energie č. 194/2013 Sb. Hlavní změnou je četnost provádění kontrol. klimatizace z původních 4let pro všechny klimatizační zařízení je od 1.8. stanovena četnost takto: jmenovitý chladící výkon první kontrola po uvedení systému do provozu (roky) další kontrola systém je trvale monitorován (roky) systém není trvale monitorován (roky) 12 - 100 kW 10 10 10 nad 100 kW 4 10 4   kotle z původních 2 (uhlí a kapalná paliva) a 4let (plynná paliva) pro kotle do 200kW a 1roku pro všechny kotle nad 200kW je od 1.8. stanovena četnost takto: výkon kotle druh paliva první kontrola po   uvedení  do provozu (roky) další kontrola systém je trvale monitorován (roky) systém   není trvale monitorován (roky) 20 - 100 kW pevná a …

TRASKO realizovalo stavbu 3000. kogenerční jednotky TEDOM

V úterý 17. září krátce před polednem slavnostně zahájil nové kotelny společnosti TEPLO T v Tišnově provoz 3000. kogenerační jednotky společnosti TEDOM její generální ředitel Josef Jeleček. Dodavatelem stavby a vybavení nové kotelny byla společnost TRASKO. Naše zkušenosti a profesionalita přispěla k bezproblémovému spuštění kogenerační jednotky. Kogenerační zdroj s jednotkami TEDOM Micro 130 a především Qanto D 770 (800 kWe+980 kWt), včetně šesti akumulačních nádrží, každá s objemem 35 m3 (celková kapacita akumulátorů je 210 m3), zásobuje teplem nové bytové domy Hony za Kukýrnou. Přínosem je úspora primárního paliva a snížení emisí CO2 o dalších 2000 tun ročně. Nový zdroj by měl ročně do propojené sítě dodat 6000 GJ (roční měrná spotřeba nové výstavby v lokalitě se pohybuje mezi 0,2 až 0,25 GJ/m2) a vyrobí 2 GWh elektřiny (roční spotřeba 770 domácností). Celkové náklady na projekt byly …

Servis plynových kotlů a solárních systémů JUNKERS

Nově jsme získali oprávnění pro servis plynových kotlů a solárních systémů JUNKERS. Oprávnění je v tomto rozsahu: Instalace, uvádění do provozu, záruční a pozáruční servis plynových kondenzačních kotlů JUNKERS s výkonem do 50kW a solárních systémů JUNKERS pro přípravu teplé vody a podporu vytápění.   Seznam ostatních servisovaných spotřebičů ZDE. SERVISNÍ DISPEČINK: T 517 317 517, E servis@trasko.cz

Jak nás vidí děti z obce, kde realizujeme výstavbu kanalizace

Převzato ze zpravodaje obce: A nyní něco ze slovesné tvořivosti našich čtvrťáků, tentokrát na aktuální téma: 'Jak probíhá výstavba čističky v obci?' Dobře, ale hodně pomalu. Vykope se díra a tam se dá taková věc, aby se nerozbilo potrubí a potom se zpátkyzakope ta vykopaná díra a hotovo. Takoví oranžoví mužíci rozkopali celé Milešovice a ještě pořád kopou a nikde se nedá projet a to je to nejhorší ze všeho.No zatím dobře, ale až budou u nás, tak se to úplně změní. Budou nám kopat v průjezdě a na dvoře a to bude moc mocmoc blbé. Fakt se na to netěším, ale až to bude za náma, tak budem zas moc moc rádi. V obci probíhá výstavba čističky a vypadá to špatně, protože všude je to rozkopané. Já bych chtěla, aby to tu bylo jako dřív: nerozkopané, abych mohla chodit pochodníku a taky aby tady byl v obci pořádek, aspoň trochu.Hrůza a děs, všude je samá díra, nedá se tam jezdit na kole, furt vjíždím na …

Revize jsou důležité mohou zachránit i život

Neprovádění revizí v řádných termínech nebo dokonce vůbec. To jsou podle Petra Musila, revizního technika z Ostravy, největší chyby majitelů domů a bytů. „A když si už lidé nechají revizi provést, často svěří tuto práci osobě bez patřičného osvědčení a vzdělání,“ upozornil.  Revizím podléhají veškerá technická zařízení: elektrická, plynová, tlaková a zdvihová, dále zařízení, u kterých to vyžadují zákony, jako například komíny nebo hasicí zařízení. „Rovněž veškerá zařízení, u kterých to vyžaduje výrobce. Nemusí se jednat přímo o revize, ale také o různé servisní prohlídky, které je povinen uživatel pravidelně provádět. Ty se týkají  mimo jiné plynových spotřebičů,“ vysvětlil Musil. Upozornil, že revize elektroinstalací se provádí jednou za pět let, hromosvody co čtyři roky, plynová zařízení co tři roky a tlakové nádoby jednou ročně. Revize komínů a servis …

Konference SOVAK: Vložky vytvrzované na místě - příprava, zadání a kontrola zakázky

TRASKO, a.s. je partnerem konference Vložky vytvrzované na místě - příprava, zadání a kontrola zakázky, kterou pořádá společnost Sdružení vodovodů a kanalizací ČR. Konference se koná 18. 2. 2016 v Academic Hotel & Congress Centre, a. s., Tyršovo náměstí 2222, Roztoky. program konference - ke stažení ZDE přihláška - ke stažení ZDE Srdečně Vás na konferenci zveme.

Nebezpečné - 4 roky neservisovaný kotel

Nezanedvávejte servis Vašeho plynového kotle! Takto může po 4 letech bez servisu vypadat i Váš kotel! Na obrázcích můžete vidět znečištěný spalinový výměník kotle a deformovaný hořák kotle. Důvodem servisního zásahu našeho servisního technika bylo nahlášení tohoto problému: 'kotel při zapálení bouchá'. Jednalo se o 7 let starý kondenzační kotel, u kterého nebyla 4 roky provedena servisní prohlídka, ač je u tohoto typu zařízení povinná každý rok. Z obrázků je patrné výrazné zanešení spalinového výměníku a vpodstatě zničený hořák kotle. Takto zničený kotel znamená pro zákazníka časovanou bombu a v tomto případě byl proveden servisní zásah doslova za 10min. 12. Po identifikaci závady, byla následná oprava kotle zkalkulována na 25 000Kč. Zákazník se rozhodl pro výměnu kotle. Nezanedbávejte servis Vašeho spotřebiče!   SERVISNÍ DISPEČINK: T 777 738 218, E servis@trasko.cz  

TRASKO, a.s. jako jediná z ČR zahrnuta do zprávy IKT LinerReport 2016

IKT - Institut pro podzemní infrastrukturu vydal již po třinácté roční zhodnocení testování vzorků ze staveb (CIPP) LinerReport 2016. TRASKO, a.s. jako jediná firma z ČR, realizující bezvýkopovou opravu kanalizace pomocí sanačních rukávů, byla do této zprávy zahrnuta a to již podruhé. LinerReport 2016 vyhodnocuje celkem 1 845ks testů vzorků, které byly odebrány v roce 2016 ze staveb 22 sanačních firem z Německa (12), Nizozemí (4), Belgii (2), Rakousku (2), Švýcarsku (1) a z České Republiky (1). Zpráva hodnotí jak sklolaminátové rukávce (GFK), tak plstěné rukávce (NF). Podmínkou pro zařazení do zprávy je minimálně 25 vzorků rukávců jednoho typu rukávce z 5ti různých stavenišť. U každého vzorku ze staveniště se zkoumají čtyři charakteristické hodnoty: modul pružnosti, pevnost v ohybu, tloušťka stěny a vodotěsnost. TRASKO, a.s. zaslalo do IKT na testování celkem 72 vzorků ze staveb rukávce Alphaliner od firmy …

Sezóna klimatizací může začít - my jsme připraveni!

Sezóna klimatizací může začít - my jsme připraveni! Naši odborníci absolvovali kurz: Základy chladící a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí. Obecně se účastníci seznámí s funkcí chladivového okruhu. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část a je ukončen závěrečnou teoretickou a praktickou zkouškou. Následně dostávají uchazeči certifikát o absolvování kurzu. Základy instalace domácích klimatizací Vakuování systému a zkouška těsnosti Spojení a rozebírání technických součástí potrubí Odsávání a plnění chladiva Opravy a údržby klimatizací Diagnostikovat poruchy na chladivovém okruhu Pracovat v souladu BOZP Poskytnutí první pomoci při úrazu el. proudem Použití odborných pojmů v oboru chlazení Číst v technické dokumentaci Diagnostikovat poruchy na chladivovém okruhu   

Partner fa Sinclaire

Stali jsme se certifikovaným partnerem zn. Sinclair  - klimatizace. Tzn., že jsme zase o něco lépe připraveni na sezónu klimatizací :-)