Reference

Investor: DOMING s.r.o.

Místo: Brno

Rok dokončení: 2007

Popis:

Kompletní dodávka ÚT vč. zdrojů tepla ve 150 bytových jednotkách - ohřev TUV realizován pomocí bytových předávacích stanic